eISSN: 1734-4948
ISSN: 0860-6161
Advances in Rehabilitation / Postępy Rehabilitacji
Current issue Archive About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
 
Share:
Share:
more
 
 
Short communication

III Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia-Kardiologia

Online publish date: 2019/05/29
Article file
- Annoucement.pdf  [0.49 MB]
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
Spotkania Ekspertów dają możliwość skonfrontowania różnych idei, swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań. Co roku zapraszamy wybitnych praktyków z całej Polski oraz wybranych gości z innych krajów. Koncepcje i metody leczenia zmieniają się na przestrzeni lat wraz z rozwojem fizjoterapii, procedur operacyjnych, środków farmakologicznych czy dostępnego sprzętu. Dlatego też, zaprosiliśmy na nasze zamknięte, kameralne spotkanie Panią / Pana oraz innych uczestników, którzy bazując na zdobytej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, podejmą próbę wypracowania najlepszego- skutecznego multidyscyplinarnego podejścia do omawianych problemów klinicznych. Głęboko wierzymy, że podczas naszego forum wybitnych specjalistów każdy z zaproszonych gości przedstawi swój podgląd i podejmie dyskusję.
W tym roku jak i poprzednim umożliwiamy wzięcie udziału w spotkaniu 30 słuchaczom, którzy zasiądą pośród wybitnych specjalistów i będą mogli wziąć udział w interdyscylinarncyh dyskusjach. Informacje o zapisach na www.SpotkanieEkspertow.pl
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu www.termedia.pl.


Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe