eISSN: 1734-4948
ISSN: 0860-6161
Advances in Rehabilitation
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Journal's reviewers Abstracting and indexing Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 33
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Short communication

III Spotkanie Ekspertów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumatologia-Kardiologia

Online publish date: 2019/05/29
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Spotkania Ekspertów dają możliwość skonfrontowania różnych idei, swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań. Co roku zapraszamy wybitnych praktyków z całej Polski oraz wybranych gości z innych krajów. Koncepcje i metody leczenia zmieniają się na przestrzeni lat wraz z rozwojem fizjoterapii, procedur operacyjnych, środków farmakologicznych czy dostępnego sprzętu. Dlatego też, zaprosiliśmy na nasze zamknięte, kameralne spotkanie Panią / Pana oraz innych uczestników, którzy bazując na zdobytej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, podejmą próbę wypracowania najlepszego- skutecznego multidyscyplinarnego podejścia do omawianych problemów klinicznych. Głęboko wierzymy, że podczas naszego forum wybitnych specjalistów każdy z zaproszonych gości przedstawi swój podgląd i podejmie dyskusję.
W tym roku jak i poprzednim umożliwiamy wzięcie udziału w spotkaniu 30 słuchaczom, którzy zasiądą pośród wybitnych specjalistów i będą mogli wziąć udział w interdyscylinarncyh dyskusjach. Informacje o zapisach na www.SpotkanieEkspertow.pl


View full text...


Quick links
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe